سرلشکر صفوی: قدرت آمریکا در زمینه معادلات جهان اسلام رو به افول خواهد رفت

آذر: مشاور عالی فرمانده کل قوا اظهار داشت: قدرت آمریکا و غرب در زمینه معادلات جهان اسلام رو به افول خواهد رفت و آمریکایی ها در راهبرد خود مقابل کشورهای اسلامی با شکست مواجه خواهند شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سرلشکر یحیی صفوی بامداد امروز (یکشنبه) در حاشیه همایش بین المللی آینده جهان اسلام در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: برمبنای جمع بندی اندیشمندان حوزه راهبردی، قدرت هژمونی غرب به رهبری آمریکا با شکست روبه رو شده و الان جهان به سمت چند جانبه گرایی در زمینه قدرت، سیاست و امنیت پیش می رود.
وی اظهار داشت: خیلی از اندیشمندان راهبردی پنجاه سال آینده را اینگونه تصویرسازی می کنند که قدرت آینده بر اساس فرهنگ، اقتصاد و جمعیت از غرب به شرق عالم حرکت می کند.
صفوی اشاره کرد: در شرق عالم و قاره آسیا سه کشور بزرگ چین، روسیه و هند از نظر قدرت اقتصادی، قدرت برتر خواهند شد و قطب جدیدی از قدرت بعنوان قدرت جهان اسلام با داشتن عوامل توانمندساز تمدنی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی شکل خواهد گرفت.
مشاور عالی فرمانده کل قوا درانتها اظهار نمود: قدرت آمریکا و غرب در ارتباط با معادلات جهان اسلام و بزرگترین بحران جهان اسلام یعنی فلسطین رو به افول خواهد رفت و آمریکایی ها در راهبرد خود مقابل کشورهای اسلامی با شکست مواجه خواهند شد.

منبع: