گزارش آذر به نقل از مهر مصوبه مجلس با هماهنگی سازمان برنامه دور زده شد؟

آذر: مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می گوید پرداخت مستقیم قسمتی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به حساب یک شرکت خودروساز، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، برمبنای قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید درآمد حاصل از هدفمند کردن حامل های انرژی به حساب خزانه داری دولت واریز شود. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران و همین طور شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچون زیر بخش هایی هستند که طبق ماده ۱۲ این قانون، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه حامل های انرژی را به خزانه داری دولت تسلیم می کنند. موارد مصرفی این درآمد نیز در ماده ۸ این قانون آمده است. برمبنای تصمیم هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال قبل موظف شد در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت، معادل منابع ارزی پرداخت شده را از تخصیص اعتبار شرکت های مربوطه پرداخت کند اما این مصوبه در تاریخ ۳ بهمن ماه سال قبل توسط رئیس مجلس لغو شد. بر این اساس مقرر شد همه درآمدها به حساب خزانه واریز و طرح ها به خزانه اعلام گردد و هزینه اجرای آنها از خزانه پرداخت گردد. بعد از آنکه رئیس مجلس این مصوبه را لغو نمود معاون حقوقی رئیس جمهور نیز این مساله را به اطلاع وزارت خانه های نفت و اقتصاد رساند. با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ بودیم چندی قبل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، بعنوان تنها شرکتی است که در بهسازی ناوگان حمل و نقل فعالیت می کند بدون رعایت این مصوبه با نامه نگاری با معاون برنامه ریزی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه سال قبل مبادرت به پرداخت مبلغی حدود ۳۲ میلیون دلار بابت بهسازی ناوگان حمل و نقل به یکی از شرکت های سازنده خودرو های سنگین (طرف قرارداد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) کرد. این اقدام در حالی بود که سال ها طول کشید تا با همت کارشناسان و بعضی نمایندگان مسئولیت پذیر مجلس سوژه واریز همه درآمدهای دولت به خزانه و انجام همه واریزها از محل خزانه بجای حساب های اختصاصی شرکت های دولتی تا حدود زیادی صورت قانونی گرفته و سامان پیدا کرد. در همین ارتباط محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و این نهاد از این اقدام آگاه بوده و نامه هایی که در بعضی رسانه ها انتشار یافته، تنها قسمتی از مکاتبات این شرکت با نهادهای ذی ربط است. با در نظر گرفتن صحت گفته این مقام مسؤول نکته ای که باید به آن دقت داشت میزان واریز پول به حساب شرکت طرف قرارداد نیست بلکه حتی اگر سازمان برنامه و بودجه نیز از این انتقال آگاه بوده باشد، این اقدام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حقیقت نادیده گرفتن قانون است. چونکه طبق قانون تمامی وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها بطور مستقیم باید به حساب خزانه کل کشور واریز و از محل این حساب به شرکت ها پرداخت گردد. این در شرایطی است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن قانون مبادرت به چنین کاری کرده است. گازی ها خوش حساب بودند در مورد عدم واریز درآمدها به حساب خزانه، شرکت ملی گاز هم همچون شرکت های دولتی بود که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به تکالیف خود عمل نکرده بود. چندی قبل خبری در خصوص عدم واریز ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ به خزانه منتشر گردید. طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۹۶ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قانون را اجرا نکرده و قسمتی از درآمدهای خودرا به خزانه واریز نکردند. حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار درباره میزان و نحوه پرداخت بدهی های این شرکت به حساب خزانه اظهار داشت: شرکت ملی گاز مستقیماً درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی را به حساب خزانه واریز می کند و الان هیچ واریزی معوق نداریم؛ طبق برنامه، واریزی های خودرا به این حساب انجام داده ایم و هیچ بدهی نداریم.

منبع: