با رای نمایندگان؛ محمد حسینی عضو اجرای قانون محاسبات عمومی کشور شد

به گزارش آذر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سید محمد حسینی نماینده مردم تفرش را بعنوان عضو هیئت اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب کردند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نماینده جهت عضویت در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت و با رای نمایندگان، سید محمد حسینی نماینده مردم آشتیان و تفرش عضو این هیئت شد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید:
الف- در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند
ب- در مورد اسناد و مدارک دستگاه های مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحا از بین رفته است.
ج- نقصان و تفریط حاصل در موجودی های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.