ابوشریف مطرح کرد: جبهه واحد فلسطینی باید تشکیل گردد

به گزارش آذر نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر این که کل فلسطین باید برای ملت فلسطین باشد، اظهار داشت: آن هایی که طرح معامله قرن را دنبال می کنند، می خواهند مساله فلسطین را به فراموشی بسپرند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، ناصر ابو شریف در نشست فلسطین و طرح آمریکایی معامله قرن با بیان این که آنهایی که با صهیونیست ها و ترامپ توطئه می کنند، ضد اسلام هستند، اظهار داشت: تمام آنهایی که دنباله رو اجلاس منامه هستند می خواهند مساله فلسطین را به فراموشی بسپرند که البته این کار آسانی نیست.
وی ادامه داد: آنها می خواهند تاریخ، شرف و همه فلسطین را بفروشیم، اما بخشی از کشورهای عربی باید حرکت کنند و جبهه واحد فلسطین را تشکیل دهند.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین باید از توافق اسلو عقب نشینی کند، کل فلسطین برای ملت فلسطین باشد. طرحی که دنبال می کنند طرح فساد برای سلطه آمریکا و اسرائیل است.
ابو شریف تصریح کرد: امت عربی، مسلمانان و تمام آزادگان این طرح را رد می کنند ازاین رو باید همه در ید واحدی باشند، این اجلاس بحرین جلسه فساد است که توسط اسرائیل و مزدوران آن اجرا می شود.