عراقچی: ایران برابر اقدامات زورمدارانه آمریکا ایستادگی خواهد نمود

به گزارش آذر معاون سیاسی وزیر خارجه با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا ضد ایران، اقدامات آمریکا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و اظهار داشت: ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد نمود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، «نزار خیرالله» قائم مقام وزارت خارجه عراق که به ایران سفر کرده با «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه در چارچوب کمیته سیاسی دو کشور دیدار و در مورد موضوعات مختلف و مورد علاقه گفتگو و بر لزوم رایزنی های مستمر بین ایران و عراق در شرایط کنونی منطقه تاکید نمودند. «سیدعباس عراقچی» در این دیدار از دیدگاه روشن و سازنده عراق در پشتیبانی از مواضع جمهوری اسلامی تشکر کرد. عراقچی با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا ضد ایران، اقدامات آمریکا را سر منشاء تشنجات منطقه ای دانست و اظهار داشت: ایران برابر اقدامات زورمدارانه ایستادگی خواهد نمود.