بولتون: معافیت های هسته ای ایران را کاهش می دهیم

به گزارش آذر مشاور امنیت ملی در واکنش به اقدامات ایران در مورد کاهش تعهدات برجامی اش، جمهوری اسلامی را به لغو معافیت های هسته ای تهدید کرد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه در گفت وگویی اختصاصی با پایگاه خبری بریت بارت، در واکنش به اقدام ایران در خصوص افزایش میزان غنی سازی اورانیم ایران اظهار داشت: سابقا، ما هفت معافیت هسته ای داشتیم. آخرین بار ما تعداد این معافیت ها را به پنج عدد کاهش دادیم. با عنایت به اقداماتی که ایران مقرر است در جهت شکستن محدودیت های برجامی اش بردارد، ما هم در به شکل جدی در حال بررسی پنج معافیت هسته ای دیگر هستیم.
ایشان در ادامه به صحبت درباره نگرش باراک اوباما در مورد برجام پرداخت و اظهار داشت: منطق بنیادین دولت اوباما در مورد توافق برجام و اعمال معافیت های هسته ای این بود که ایران مستحق برنامه هسته ای صلح آمیز است.
بولتون همینطور در تصورات واهی خویش، اولتیماتوم ایران به کشورهای اروپایی در مورد پایبندی به تعهداتشان را فشار زیاد آمریکا بر اقتصاد ایران تلقی نمود.
وی با طرح این ادعا که اروپا باید مواضعش را تغییر دهد اظهار داشت: ایران اساسا فشارهای اقتصادی و سیاسی را حس می کنند. اروپا باید درک کند که ایران در حال تخطی از توافق هسته ای است.
او همینطور در آخر مدعی شدکه ایران هیچگاه برنامه هایش برای دستیابی به سلاح های هسته ای را کنار نگذاشته بوده است.