سرلشکر موسوی: تکیه ما صرفا بر دفاع نخواهد بود

آذر: فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه «ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم و نیستیم اما تکیه ما صرفا بر دفاع نیست»، اظهار نمود: قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما پس از شروع حمله متجاوزان ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم صبحگاه عمومی تیپ 25 واکنش سریع نیرو مخصوص نیروی زمینی ارتش در تبریز، اظهار داشت: شرایط امروز جهان و منطقه، آمادگی بیشتر از پیش را الزامی کرده است.
وی ادامه داد: دشمنان عنود، مستکبر و زخم خورده انقلاب، طرح و نقشه های شیطانی در سر دارند که آمادگی های مختلف ملی و نظامی می تواند این دسیسه ها را خنثی کند.
امیر سرلشکر موسوی اشاره کرد: هرچه آمادگی رزمی بالاتر باشد توان دفاع و توان هجوم پس از دفاع اولیه را بیشتر می کند.
فرمانده کل ارتش اشاره کرد: ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم و نیستیم اما تکیه ما صرفا بر دفاع نیست، ابتدا در زمان شروع حمله دشمن دفاع خواهیم کرد، اما قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما پس از شروع حمله متجاوزان ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود.
سرلشکر موسوی اشاره کرد: ما در دفاع مقدس یکبار به جهان ثابت کردیم که بر سر آرمان های خود تا کجا ایستاده ایم، امروز بسیار قدرتمندتر از آن زمان در دفاع از آرمان ها و دفاع از این ملت و کشور سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.

منبع: