پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا موگرینی: تلاش می نماییم اقداماتی انجام دهیم تا ایران باردیگر به تعهداتش پایبند باشد

به گزارش آذر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از آغاز نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل باری دیگر بر کوشش برای حفظ توافق هسته ای تاکید نمود.
به گزارش آذر به نقل از پایگاه اینترنتی شورای اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از آغاز نشست بروکسل در جمع خبرنگاران اظهار داشت که این نشست ابتدا با مبحث ایران آغاز خواهد شد. خواهیم دید که چگونه می توانیم با کمک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین المللی مان توافق هسته ای ایران را حفظ نماییم و اقداماتی را انجام بدهیم که ایران مانند چند هفته قبل به پایبندی کامل [به تعهداتش در توافق هسته ای] بازگردد.