سخنگوی وزارت خارجه: ایران خویش را در کنار مردم مقاوم و دولت افغانستان می داند

به گزارش آذر سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خویش را در کنار مردم مقاوم، دولت و فرهیختگان کشور برادر و همسایه افغانستان می داند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت اظهارات نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا ضد ملت افغانستان و غیرقابل پذیرش دانستن این سخنان، آنرا تهدید صلح و امنیت بین المللی خواند و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خویش را در کنار مردم مقاوم، دولت و فرهیختگان کشور برادر و همسایه افغانستان می داند.