روحانی لایحه ساماندهی صندوق های قرض الحسنه را به مجلس ارسال کرد

به گزارش آذر لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درمورد ساماندهی نحوه فعالیت صندوق های قرض الحسنه، بعد از تصویب در هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درمورد نحوه فعالیت صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای و صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از سوء استفاده سودجویان از اعتماد و اموال عمومی در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دولت به تصویب رسید جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. مطابق این لایحه، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و هم صندوق های قرض الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه، مشمول نظارت و دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند. گفتنی است، این مبادرت به منظور رفع مغایرت موجود میان قوانین احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت. لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال کلیه نهادهای پولی و اعتباری همچون صندوق های قرض الحسنه با دریافت مجوز از بانک مرکزی و به باعث مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است در حالیکه به باعث قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های قرض الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده اند.