حسین زاده در گزارش آذر: اصلاح طلبان ازعدم ائتلاف ضرر نمی کنند، لازم نیست فهرست بزرگی ببندیم

آذر: عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه اصلاح طلبان از عدم ائتلاف متضرر نمی شوند، اظهار داشت: نیازی نیست حتما فهرست بزرگی ببندیم بلکه باید با ظرفیت واقعی خود وارد صحنه بشویم.

عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اساسی ما این است که تحزب به مفهوم واقعی آن شکل نگرفته است، اظهار داشت: حتی کسانی که شعار تحزب را می دهند و خودشان هم عضو حزب هستند تا حدودی پایبند به اصول تحزب و حزب گرایی نیستند.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس اضافه کرد: برای اجرای دقیق حزب گرایی باید افراد را از نظر حزبی شناسنامه دار نماییم تا افراد برمبنای گفتمان سیاسی شفاف و مشخص، با برنامه های عملی مشخص وارد سیستم های انتخاباتی از پارلمان محلی تا پارلمان ملی شوند. در پارلمان ملی مردم بر طبق برنامه هایی که توسط پارلمان ها ارائه شده است، پرسش گری کنند که این جریان ها چه کرده اند و چه فعالیت هایی داشته اند.
وی انتخابات پیش رو شامل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را مهم و تعیین کننده خواند و اظهار داشت: جریان های سیاسی باید بر طبق شناسنامه های سیاسی خود وارد کارزار انتخاباتی شوند. قابل پذیرش نمی باشد که بعنوان مثال وقتی وزیری وارد کابینه می شود، اعلام می کند که از حزب خودم استعفا می دهم یا بعنوان مثال افرادی که وارد مجلس می شوند، اعلام می کنند که در مدار میثاق نامه ای که برای ائتلاف نوشته بودند، نیستند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس اشاره کرد: در کشور ما بیشتر ائتلاف ها به صورت کتبی نیست پس افراد، خودرا مقید به ائتلاف نمی دانند چون تفاهمنامه و میثاقی بین جریان ها امضاء نشده است.
نماینده نقده اظهار داشت: ائتلاف در صورتیکه دو طرف مقید به میثاق نامه و تفاهم نامه مشترک باشند و افراد جرئت تخطی از میثاق نامه را نداشته باشند، امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: اما اگر روال گذشته در مورد ائتلاف باردیگر تکرار شود به نظر من جریان اصلاح طلبی به اندازه کافی اینگونه ائتلاف ها را تجربه کرده و نیاز به ائتلاف ندارد.
حسین زاده گفت: افرادی که در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان حضور دارند، جزو دایره اصلاح طلبان هستند و شامل افرادی می شوند که به دنبال تحقق خواسته های ملت هستند و به صورت حداکثری تحقق مطالبات وکلای خودرا پیگیری می کنند.
وی تاکید کرد: از نظر من فهرست واحد اصلاح طلبان به معنای حضور افرادی است که در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هستند. افراد خارج از این دایره، در صورتیکه در فهرست اصلاح طلبان حضور داشته باشند در چارچوب ائتلاف حضور می یابند.
وی اشاره کرد: ائتلاف را به صرف اینکه میثاق نامه مکتوب وجودداشته باشد، قبول دارم. در غیر این صورت به نظر من هر کسی که دارای اندیشه سیاسی است، باید قلم جهان بینی و جریان سیاسی خودرا در دست داشته باشد تا مردم از کسی که باور قلبی به گفتمان سیاسی خاص دارد، مطالبات خودرا پیگیری کند.
حسین زاده اشاره کرد: نمی توان از کسی که باورپذیری و تعهد به یک گفتمان سیاسی ندارد، انتظار داشت مطالبات سیاسی قشر خاصی را دنبال کند.
نماینده مردم نقده اضافه کرد: اینکه می شنویم عده ای از دوستان معتقدند که ائتلاف پاسخگو نخواهد بود، به این علت است که می بینند بخش کثیری از مطالباتشان روی زمین مانده است. تا زمانی که باورپذیری در مورد یک جریان سیاسی وجود نداشته باشد در امتداد تحقق مطالبات آن نیز گام های اساسی را بر نمی داریم و حتی حاضر نیستیم هزینه حداقلی بابت آن پرداخت نماییم.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: در مجلس دهم به سبب تشکیل فراکسیون های سه گانه و خارج شدن از فضای اصلاح طلب، اصول گرا یک موازنه منفی در مجلس بوجود آمد. این موازنه منفی هیچگاه خطوط طرح ها و لوایح و حتی مباحثی که در صحن علنی در حوزه استیضاح ها و سوال ها ایجاد می شد را قابل پیش بینی نمی کرد و سبب ایجاد فضای عدم قطعیت در ساحت سیاسی کشور شده بود. این فضای عدم قطعیت به سبب اینکه برخی افراد دائماً در حال حرکت در این دو جریان بودند، وجود داشت.
وی اشاره کرد: ما در انتخابات مجلس دهم با اعتدالیون ائتلاف کردیم. همه جا اعلام نمودند حدود ۱۶۰ نفر از اعضای فهرست امید به داخل مجلس راه یافته اند. ما با یک عدد انبوه وارد مجلس شدیم اما عدد کوچکی از ما در مجلس باقی ماند.
حسین زاده اظهار داشت: به نظر من جریان سیاسی از عدم ائتلاف متضرر نمی شد. وقتی جریان سیاسی با ظرفیت واقعی خود به صحنه وارد شود، مردم نیز به اندازه ظرفیت همان جریان سیاسی، به آن نزدیک می شوند. لازم نیست دوستان تلاش کنند که در تهران یا شهرستان ها، فهرست بزرگی ببندند. ما باید فهرست واقعی ببندیم.

منبع: