رحیمی:  سازمان حج و ⁧بعثه⁩ مسئول مستقیم مذاکرات حج هستند

به گزارش آذر یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که سازمان حج و ⁧بعثه⁩ مسئول مستقیم مذاکرات و توافقات حج در هرسال است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«‏پس از حادثه ⁧حج⁩ سال ۹۵ در منا، دکتر ⁧ظریف⁩ شخصا گزارش کاملی از اقدامات وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی ⁧مجلس⁩ عرضه کرد.
وزارت خارجه برای احقاق حقوق ⁧شهدای منا⁩ همه اقدامات ممکن حقوقی و سیاسی را انجام داده است.
سازمان حج و ⁧بعثه⁩ مسئول مستقیم مذاکرات و توافقات حج در هر سال هستند.»