سخنگوی قوه قضاییه: سالار آقاخان احضار شد، نیامد

به گزارش آذر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سالار آقاخان و اینکه او الان کجاست؟ اظهار داشت: درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان، اظهار داشت: پروسه رسیدگی به این پرونده در حال انجام می باشد. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است.
وی با اشاره به اینکه وثیقه لازم از ایشان ستاندن شده است، اظهار داشت: درباره اینکه الان کجاست فقط اطلاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هم بوسیله قانون و وثیقه گذار پیگیر هستیم که درادامه جلسات دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی می گیرد.
ادامه دارد

منبع: