واکنش ربیعی به حادثه تروریستی اخیر کابل

به گزارش آذر سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود به حادثه تروریستی اخیر در کابل واکنش نشان داد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود در تلگرام به حادثه تروریستی اخیر در کابل واکنش نشان داد که متن آن به شرح زیر است:
جنایت در مراسم عروسی کابل یک مرتبه دیگر نشان داد که جهان اسلام چقدر از مفهوم ولایت وحب دوستی فاصله گرفته است، سالهاست که در این جغرافیا فطر، قربان و اعیادمان را نمی توانیم آن گونه که شایسته این مراسم است برگزار نماییم.
گاه رمضان هایی که توسط اسرائیل به خاک و خون آغشته می شود و گاه اعیاد و مراسمی که داعش و امثال داعش آنرا به انفجار می کشند.
در رثای این حادثه، سروده آقای محمد کاظم کاظمی صدای رسای این مصیبت است:
ساعتی پیش دو تا کوزه لب جو پُر شد
به همان عادت هر روزه لب جو پُر شد
آن دو تا چشم، دو تا غنچه گل دید در آب
و دو لبخندِ خجالت زده لرزید در آب
ساعتی پیش دو تا کوزه لب ِ جو می رفت
کوزه ای این طرف و کوزه ای آن سو می رفت …

ساعتی پیش، دو تا کوزه، دو دزدیده نگاه
ساعتی بعد، چه گویم که چه می دیدم، آه !
ساعتی پیش، دو تا کوزه برابر در جوی
ساعتی بعد، دو تا غنچه ی پرپر در جوی
مرگ، پاشیده به تصویرِ دو لبخند، آری
و دو همسایه عزادار دو فرزند، آری

ساعتی پیش، دو تا کوزه، دو تا کوزه به دوش
ساعتی بعد، دهی سوخته، شهری خاموش
همه از نیک و بد و شکر و شکایت خسته
مردم از راوی و راوی ز حکایت خسته