در راستای حذف ۴ صفر از پول ملی؛ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس ارسال شد

به گزارش آذر لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جهت حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی به مجلس ارسال شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در چارچوب حذف چهار صفر از پول ملی و بازبینی در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام­ های پرداخت کشور، افزایش می یابد. در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.
برابری پول­ های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­ المللی پول، محاسبه و تعیین می­ شود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره­ گذار» نامیده می ­شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع ­آوری و شرایط خروج اسکناس­ ها و سکه ­های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می­ شود.
پس از آخر دوره­ گذار، تعهداتی که قبل از این برپایه واحد پول ریال بوجود آمده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.