با اشاره به گمانه زنی های رسانه ای مشاور ظریف: با فرانسه بر سر مقدار معین یا برنامه مشخصی توافق نشده است

آذر: مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به برخی شایعه های انتشار یافته درباب توافقات ایران و فرانسه، اشاره کرد که دو کشور تا بدین لحظه به توافق جامعی دست نیافته اند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، بهزاد صابری، مشاور ظریف روز چهارشنبه در توییتی نوشت: تحلیل های متناقض زیادی در رسانه در ارتباط با مذاکرات ایران و فرانسه انتشار یافته است. در مذاکرات ایران و فرانسه، سناریوهای مختلفی بررسی گردید. ایران خطوط قرمز خودرا مشخص کرد. بر روی مقدار معین و یا برنامه ای قطعی توافق نشده و فرانسه نیز باید این مسئله را با دیگران مطرح کند.
وی در توییت دیگری اضافه کرد: تا زمانی که مذاکرات نتیجه ای در برنداشته باشد، ایران به گام های خود درباب کاهش بعضی از تعهدات هسته ای خود در امتداد حقوق ذکر شده در بند 36 برجام ادامه خواهد داد. دیپلماسی سازنده و مقاومت مستحکم ادامه می یابد. خواهیم دید که چه اتفاقی در آینده روی خواهد داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، برخی منابع غربی اطلاع داده اند که فرانسه برای پایبند ماندن ایران به تعهدات برجامی خود، می خواهد موضع آمریکا نسبت به طرح ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیلارد دلار تا آخر سال جاری به تهران را بررسی کند.
روز دوشنبه، هیئت بلندپایه ای از ایران با حضور مقامات حوزه نفت و دارایی برای مذاکرات به فرانسه سفر کرده بودند.

منبع: