دیوان عالی کشور تایید کرد حبس و پرداخت دیه برای عروس اسیدپاش، قصاص منتفی شد

آذر: وکیل مدافع «فاطمه» -دختری که آبان ماه 95 در افسریه تهران از طرف همسر برادرش مورد اسیدپاشی واقع شد- از تایید رای بدوی این پرونده در دیوان عالی کشور آگاهی داد.
جواد پارسا در گفت و گو با ایسنا، درباب آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار نمود: دادگاه بدوی که شعبه ۲ دادگاه کیفری یک تهران، است رای به قصاص نداد که به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم و دیوان اعتراض را نپذیرفت و عینا رای بدوی را تایید نمود.
وی اضافه کرد: سوژه برابری دیه زن و مرد عنوان شده بود که محکوم مقابل و صندوق تامین خسارت های بدنی، بالمناصفه محکوم به پرداخت دیه شدند. هم اکنون در دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ پرونده اجرایی برای اجرای حکم تشکیل شده است.
وکیل مدافع «فاطمه» اشاره کرد: اجرای احکام به سبب اینکه حکم مجمل بوده به آن ایراد گرفته و از دادگاه کیفری یک درخواست رفع ابهام از حکم پرونده کرده است که منتظریم تا جواب آن برگردد و حکم اجرا شود.
پارسا اظهار داشت: چون محکوم مقابل توان پرداخت دیه را ندارد، صندوق تامین خسارت های بدنی حداقل بخشی که مربوط به این نهاد است را پرداخت کند.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، پارسا در ۲۴ بهمن ماه ۹۷ از صدور رای پرونده موکلش در شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران آگاهی داد و به ایسنا، اظهار داشت: متهم به ۱۰ سال حبس محکوم شده و برای نقاطی از بدن که با اسید مورد لطمه قرار گرفته بود دیه تعیین شده است.
وی اضافه کرد: درخواست موکلم حداقل درباب چشم قصاص بود اما نظر پزشکی قانونی بر این اساس بود که امکان قصاص در هیچ یک از اعضا وجود ندارد.
وکیل مدافع «فاطمه» ۲۰ اسفند ۹۷ نیز از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور آگاهی داد و در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار نمود: درباب رأی صادره درخواست تجدید نظر ارائه کردیم و پرونده به دیوان عالی کشور رفته است.
وی اضافه کرد: ما به رأی اعتراض کرده ایم، البته در مورد دیه اعتراض خاصی نداشتیم ولی در مورد قصاص توقع نداریم که در مورد همه اعضایی که لطمه دیده صورت گیرد چون امکان پذیر نیست که مماسلت عرفی رعایت شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، ۲۴ آبان ماه سال ۹۵، قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران از وقوع یک فقره اسیدپاشی در منطقه افسریه آگاهی داد و در این زمینه به ایسنا، اظهار داشت: ساعت ۹صبح روز (۲۴ آبان) در منطقه افسریه، خیابان سی ام، خانمی ۲۳ ساله اعلام کرد، زمانی که در منزل زن برادر خود حضور داشته و خواب بوده، مشاهده می کند که زن برادر وی در حال خفه کردنش است که بعد از بیداری با وی درگیر شده، ولی در این حین زن برادرش مبادرت به پاشیدن اسید بر صورتش می کند.
وی اضافه کرد: هر دو نفر مصدوم و در بیمارستان بستری هستند اما شدت مصدومیت خانمی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته، شدید بوده و در ناحیه سر، صورت و بدن است.

منبع: