دفتر سخنگوی دولت: موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه ها شفاف است

آذر: دفتر سخنگوی دولت وجود هرگونه مغایرت در موضع دولت درباب حضور زنان در ورزشگاه ها را رد کرد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، دفتر سخنگوی دولت وجود هرگونه مغایرت در موضع دولت درباب حضور زنان در ورزشگاه ها را رد کرد.
در توضیحات دفتر سخنگو آمده است:
پیرو اعلام موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه ها، تیتر برخی رسانه ها به شکلی است که گویی موضع سخنگوی دولت با موضع رئیس دفتر رئیس جمهور متفاوت می باشد.
این درحالی است که سخنگوی دولت ضمن اعلام «موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه ها» و تاکید بر «آماده بودن زیرساخت های لازم مثل معبر، مکان، سرویس های جداگانه در همه ورزشگاه ها»، اظهار داشت: «توصیه می نماییم که مردان هم باید ملاحظات اخلاقی را رعایت نمایند تا برخی نگرانی ها رفع شود».
این توصیه، همان نکته ای است که مورد توجه رئیس دفتر رئیس جمهور هم قرار گرفت و اظهار داشت: «اعتقاد ما این است که اگر فضای ورزشگاه ها مناسب حضور خانم ها باشد از نظر ما منعی ندارد، اما با فضای فعلی که طرفداران تیم ها مقابل یکدیگر فحش می دهند و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست… اگر فضا در ورزشگاه اخلاقی و درست باشد از نظر ما حضور زنان در ورزشگاه ها منعی ندارد».
همان گونه که اعلام موضع سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور نشان می دهد، دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و تمام تمهیدات لازم آماده شده است و تنها نگرانی مشترک بیان شده در سخنان هر دو مقام، مربوط به «ملاحظات اخلاقی» و «فضای مناسب ورزشگاه ها برای حضور زنان» است که برای رفع آن، راهکارهایی مانند صحبت وزیر ورزش با لیدرها برای تلطیف فضای اخلاقی ورزشگاه ها اندیشیده شده و با اجرای این تدابیر، انتظار می رود شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها باشیم.

منبع: