آدرس ساختمان اداره سجل کیفری تهران تغییر یافت

آذر: روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران در اطلاعیه ای از تغییر آدرس اداره سجل کیفری و امور نمایندگی های دادسرای عمومی و انقلاب تهران آگاهی داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، نشانی جدید ساختمان “اداره سجل کیفری، امور نمایندگی ها و واحد تخلیه خانه های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران” اعلام گردید.
بر طبق این گزارش، مطابق با بیان سرپرست اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشانی این واحد قضایی به شرح زیر تغییر یافته است:
خیابان فاطمی – پس از سازمان آب – روبروی خیابان شهید دائمی – پلاک 139(محل سابق دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی) و شماره تلفن های 21- 88997415 و نمابر: 88997417 به عنوان خطوط ارتباطی جدید این واحد قضایی در نظر گرفته شده است.
بنابراین، از تاریخ این اطلاعیه به بعد، کلیه مراجعین ارجمند جهت پیگیری مسائل و امور قضایی خود، منحصراً به نشانی فوق بازگشت نمایند.

منبع: