جهانگیری: راه اقتدار دولت- ملت مدرسه و دانشگاه است

به گزارش آذر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: هر راهی برای عبور از بحران ها و اقتدار ملت و دولت از مدرسه و دانشگاه می گذرد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در توئیتی به مناسبت اول مهرماه، نوشت: اول ماه مهر و آغاز فصل یادگیری و دانایی بر عموم دانش آموزان و دانشجویان عزیز و همه معلمان و استادان و پژوهشگران گرانقدر مبارک باد.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: به خاطر بسپاریم که هر راهی برای عبور از بحران ها و اقتدار ملت و دولت از مدرسه و دانشگاه می گذرد.

منبع: