نوباوه: شجریان یک ربنا دارد، آنرا هم گفت پخش نکنید

آذر: یک نماینده مجلس شورای اسلامی در اداور هشتم و نهم از استاد محمدرضا شجریان به خاطر درخواستش از صدا و سیما برای عدم پخش ربنایش، انتقاد نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، بیژن نوباوه نماینده مجلس در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در مراسم یادواره شهدا و ایثارگران شورای حل اختلاف استان تهران، اظهار داشت: ما ایام دفاع مقدس را بزرگ می داریم چونکه خود به آن نیاز داریم. این بزرگی نعمتی است که خداوند به ما عنایت کرده و لطفی بزرگی است که شاید بتوانیم آن راحفظ نماییم.
وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد ما به مولفه های قدرت نیاز داریم. بااینکه این مولفه ها صرفا توپ و تانک نیست. ما باید به مولفه های که می تواند زندگی ما را سامان داده و سبب شود تا در دنیا قد علم نماییم دقت کنیم تا بتوانیم برای آیندگان الگو باشیم. یکی از مهمترین مولفه های خودکفایی انسان خودکفایی فکری است. 12 سال در خارج از کشور بودم. هم در فقیرترین کشور وهم در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آمریکا و امروز به شما می گویم باید اعتماد به نفس داشته باشید. ما از آمریکایی ها و اروپایی ها نه تنها چیزی کم نداریم بلکه بیشتر هم داریم. مشکلی که استکبار با ما دارد مشکل موشک واتم نیست بلکه می ترسند که ما الگو شویم که الگو هم شده ایم چونکه ببینید مسلمانان شیعه نیجریه چقدر افزایش پیدا کرده است.
نوباوه افزود: حال که قدرت نظامی داریم و ترسی از آنها نداریم به نام مدرنیته اهتمام دارند لباس پاره به تن فرزندان ما کنند. باید از این گونه اقدامات فرهنگی آنها ترسید. وزیر بهداشت می گوید مردم گرفتار افسردگی شده اند چونکه برای امام حسین گریه می کنند، ولی باید توجه نمایند که ناراحتی میان افراد غیرمذهبی تا افراد مذهبی بیشتر است و گریه بر امام حسین ایستادگی است. آنها در این عرصه تلاش می کنند به شکلی که گویا امروز فقط تنها مشکل رفتن خانم ها به استادیوم است. متاسفانه داخل بدنه نظام افرادی در این عرصه ها تلاش می کنند.
این نماینده مجلس در اداور هشتم و نهم اظهار نمود: آقای شجریان یک ربنا دارد. آن وقت به آقای ضرغامی گفت آنرا پخش نکنید. شاید به خاطر همان ربنا خدا دست تو را می گرفت. آن وقت نامش را در منطقه ای می زدند که آن منطقه ده ها هزار شهید دارد.
نوباوه اظهار داشت: خیلی از کشورها در مقالات علمی که به تولید تبدیل می شوند ضعیف هستند در ایران از هر 800 مقاله یک مقاله به تولید تبدیل می شود. از 23 وزیر یک نفر درست عمل نمی کنند. آن فرد خودش می گوید 4 هزار میلیارد تومان ثروت دارد. آن وقت آن فرد FATF را امضا می کند و در مقابل تعجب آمریکایی ها از این کار می گوید من آنرا تایید می کنم.

منبع: