موسوی: انتخابات تونس مبین تحکیم دموکراسی و نقش اساسی مردم است

به گزارش آذر سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری انتخابات در تونس را مبین تقویت و تحکیم دموکراسی و نقش اساسی مردم این کشور دانست.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز دور اول انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نمایندگان تونس و با تبریک به ملت و دولت دوست و برادر تونس، برگزاری این انتخابات و انتقال روان قدرت در تونس را مبین تقویت و تحکیم دمکراسی و نقش اساسی مردم این کشور دانست.
وی با عنایت به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در ایام آینده، ابراز امیدواری کرد که دور دوم انتخابات در این کشور هم با موفقیت برگزار گردد.