کریمی در گزارش آذر: دولت به دنبال فرار از پاسخگویی با جنگ روانی و دوقطبی سازی است

به گزارش آذر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت با دوقطبی سازی و جنگ روانی به دنبال این است که اذهان مردم را از واقعیت های عملکرد خود منحرف کند.

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در انتقاد به اظهارات رئیس جمهور در خلق دو قطبی های جدید سیاسی اظهارداشت: بنظر می رسد دولت اقای روحانی در صحنه عمل نتوانسته است دستاوردهای قابل توجهی ارائه کند پس رئیس جمهور به دنبال دو قطبی سازی جامعه است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه انتخابات مجلس جریان های حامی دولت حرفی برای گفتن ندارند و خسارت عظیمی به اقتصاد ملی وارد شده و فرصت سوزی های بزرگی در عرصه اقتصادی و بین المللی رقم زده اند که سبب نارضایتی گسترده در بین مردم شده است.
وی با اشاره به تلاش دولت برای فرار از پاسخگویی با ایجاد جنگ روانی و دوقطبی سازی اظهار داشت: دولت با دوقطبی سازی و جنگ روانی به دنبال این است که اذهان مردم را از واقعیت ها منحرف کند، دوگانه جنگ و صلح، جنگ و مذاکره، تقابل و تعامل، نمایانگر رویکرد دولت در ایجاد جنگ روانی است.
کریمی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در دوگانه سازی صلح امام حسن و قیام امام حسین اظهار داشت: کسی که سوژه صلح امام حسن را در مقابل قیام امام حسین قرار می دهد باید بداند صلح امام حسن زمانی واقع شد که جریان نفوذ در بین خواص گسترش یافت و در واقع صلح به امام حسن تحمیل شد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: امروز هم این جریان تلاش دارد رویکرد سازش و مذاکره ذلت بار را به مردم تحمیل کند اما ملت ایران با بصیرت و گرفتن درس عبرت از سال های گذشته و بی اعتمادی به غرب این استدلال ها را نخواهند پذیرفت.
وی اشاره کرد: آنچه برای ملت مهم می باشد، اتخاذ رویکرد مقاومت با اتکا و توانمندی داخلی و بهره گیری از دیپلماسی بین المللی با حفظ اصول است. مقاومت ملت ایران باعث شده آمریکا تا به امروز به اهدافش نرسد.
وی گفت: در استانه انتخابات افراد و جریاناتی تلاش می کنند فضای امن کشور را بر هم بزنند و فتنه جدیدی را در آستانه انتخابات رقم بزنند. با عنایت به فتنه هایی که در کشورهای منطقه به راه افتاده بنظر می رسد دست های مرموزی به کار افتاده تا دستاوردهای جبهه مقاومت در خصوص ایجاد آرامش و ثبات در منطقه را به چالش بکشند. عده ای نفوذی در جمهوری اسلامی چنین تلاش هایی را آغاز نموده اند که ان شاءالله به ثمر نخواهد رسید.

منبع: