درخواست حسام الدین آشنا از قوه قضاییه

به گزارش آذر مشاور رئیس جمهور از قوه قضاییه خواست نام، مکان و اقدامی را که برای ممانعت از تعطیلی ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی شده را اعلام نماید.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور در توییتر نوشت:
«میزان: با اقدامات قضات و دادستان ها در سراسر کشور از تعطیلی حدود 500 کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری شده است.
لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.»