غریب آبادی خبر داد؛ نامه ایران درباره برنامه گازدهی در تاسیسات فردو تحویل آژانس شد

به گزارش آذر سفیر و نماینده دائم ایران در وین اعلام نمود: بعد از اعلام رئیس جمهور و دستور او به سازمان انرژی اتمی برای آغاز گازدهی در تاسیسات فردو این مراتب طی نامه ای به اطلاع آژانس انرژی اتمی رسید.

به گزارش آذر به نقل از مهر، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین، اظهار داشت: بعد از اعلام رئیس جمهور و دستور وی به سازمان انرژی اتمی برای آغاز گازدهی در تاسیسات فردو، این مراتب طی نامه ای به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید.
وی تصریح کرد: در این نامه، تصریح شده است که جمهوری اسلامی ایران از فردا گازدهی «یو اف شش» را در تاسیسات فردو آغاز خواهدنمود و از آژانس درخواست شده تا بازرسان آن برای نظارت بر این فرآیند، در ساعت مشخص شده در این تاسیسات حضور داشته باشند.

منبع: