با انتشار مطلبی مطرح شد؛ نظر عضو شورای هماهنگی اقتصادی قوا درباره افزایش قیمت بنزین

به گزارش آذر عضو شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت: به خاطر فشار اقتصادی، مالی و روانی بر جامعه بویژه مستضعفین نباید اصلاح قیمت ها در شرایط کنونی صورت گیرد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای هماهنگی سران قوا در صفحه اینستاگرام خود در مورد افزایش قیمت بنزین نوشت: اگر هزار و یک دلیل وجود داشته و دارد که باید قیمت ها اصلاح گردد، فقط به خاطر یک دلیل نباید در شرایط کنونی این کار صورت گیرد. وی افزود: به خاطر فشار اقتصادی، مالی و روانی بر جامعه بویژه مستضعفین نباید این کار در شرایط کنونی صورت گیرد.

منبع: