عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: رئیس جمهور برای پاسخگویی به مجلس می آید

به گزارش آذر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت اطلاع داد و عنوان کرد: همینطور احیانا نشست مشترک مجلس با رئیس جمهور دوشنبه برگزار می گردد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی قبل از ظهر با اشاره به قانون هدفمندی یارانه اظهار داشت: هدف از این قانون پیشگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه بنزین است اما حالا اجرای این قانون از مسیر خود خارج شده است.
وی با اشاره به اینکه بر طبق این قانون اختیاراتی به دولت در زمینه قیمت حامل های انرژی داده شده است و دولت و مجلس هر سال در این زمینه تواقف می کنند، اضافه کرد: همینطور در قانون گفته شده ذکر شده است منابع حاصل از اجرای این قانون صرف یارانه ها نقدی و غیرنقدی و پشتیبانی از تولید و سایر موارد شود.
نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به طرح مسئله افزایش قیمت بنزین در مجلس طی چند ماه قبل عنوان کرد: جمع بندی این بود که با عنایت به شرایط سخت امسال نباید اجرا شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص افزایش نیافتن قیمت و در کنار آن بحث عوارض بود.
نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه باید شرایط منطقی را ببینیم، اظهار داشت: تمامی سناریوها در مجلس رد شد و قرار شد وضعیت کنونی استمرار پیدا کند.
پورابراهیمی از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت اطلاع داد و عنوان کرد: همینطور احیانا نشست مشترک مجلس با رئیس جمهور دوشنبه برگزار می گردد.
وی با اشاره به ضرورت پی گیری مطالبات به حق مردم اظهار داشت: تمام توان و تلاشمان را برای اتخاذ راهکارهای مناسب تر به کار خواهیم گرفت و مطالبات مردمی باید دیده شود.
پورابراهیمی افزود: باید توجه داشت که التهاب ها و آشوب ها مطالبات مردم نیست و در واقع جریانی است که می خواهد از این شرایط ضد نظام سواستفاده کند که باید مدیریت شود.