معاون سازمان برنامه و بودجه: آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز خواهد بود

آذر: معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود: آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز خواهد بود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عدل معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز خواهد بود. از این درآمدها به دستور رئیس جمهور موظف هستیم نظارت نماییم و حتی یک ریال صرف دولت نمی گردد. نخستین میزان پرداخت را امشب خواهیم داشت مرحله دوم در اواخر همین هفته و مرحله سوم هفته آتی. امشب حدود بیست میلیون نفر مشمول این طرح می شود.
ادامه دارد…