آخر اولین نشست رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد

به گزارش آذر اولین نشست رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی به افترا قتل میترا استاد که با نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی کشور، یک مرتبه دیگر به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده است، برگزار گردید.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در این نشست رسیدگی محمدعلی نجفی، گودرزی وکیل مدافع وی، دختر و داماد نجفی در مورد ابهامات مطرح شده توضیحات خویش را عرضه کردند.

همچنین برخی از کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی با عنایت به ابهامات مطرح شده توضیحاتی را بیان نمودند.

نماینده دادستان هم توضیحاتی در ارتباط با موضوعات مطرح شده عرضه کرد.

سرانجام قاضی محمدی کشکولی در انتها جلسه نوبت بعدازظهر رسیدگی به این پرونده، با اشاره به اینکه الزاما باید جلسه دیگری هم داشته باشیم ختم این جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی به روز شنبه ساعت ۹ موکول می شود.

وی اضافه کرد: آقای نجفی هم به زندان اعزام می شوند.

رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به افترا قتل میترا استاد، یک مرتبه دیگر با نقض حکم صادره از جانب شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به جریان افتاد تا تکلیف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران مشخص شود.

برج آرمیتای سعادت آباد ۶ ماه پیش، در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ ساله بود. بعد از تعیین هویت در همان ساعات اولیه وقوع جرم مشخص شد این زن، میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است و نجفی هم قبل از آخر همان روز در مرکز پلیس آگاهی شاپور خویش را تسلیم ماموران پلیس کرد و به قتل همسر خود اعتراف کرد.

همان زمان قتل میترا استاد به یکی از مهم ترین موضوعات تبدیل شد تا آن جا که روند رسیدگی به پرونده شتاب بیشتری گرفت و کیفرخواست متهم تنها ۶ روز پس از ارتکاب قتل صادر شد و مسئولیت رسیدگی به پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی سپرده شد.

در کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای امور جنایی سه عنوان اتهامی “قتل عمد میترا استاد”، “حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز” و “ایراد آسیب بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) ” به محمد علی نجفی تفهیم شد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در سه نوبت برگزار گردید و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ مرداد ۹۸ حکم محمدعلی نجفی را اعلام نمود و اظهار داشت: برای قتل میترا استاد حکم قصاص و برای حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس صادر و متهم از افترا ایراد آسیب غیر موثر در قتل تبرئه شده است.

اما تنها ۱۵ روز بعد از اعلام حکم نجفی برادر میترا استاد، با منتشر کردن پستی در صفحه اینستاگرام خود از بخشش نجفی اطلاع داد. از جانب دیگر وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض کرد و پرونده مجدد در دستور کار قرار گرفت. کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه یک مرتبه دیگر با حضور نجفی صحنه جرم را بررسی کردند و نظرات کارشناسی خویش را به دادگاه اعلام نمودند.