قاضی محمدی کشکولی: نبش قبر میترا استاد ضرورتی ندارد

به گزارش آذر قاضی محمدی کشکولی در مورد درخواست یکی از کارشناسان پرونده در ارتباط با نبش قبر مرحومه میترا استاد اظهار داشت: نبش قبر میترا استاد ضرورتی ندارد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، قاضی محمدی کشکولی در جمع خبرنگاران در ارتباط با جلسه امروز رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی اظهار داشت: در این نشست با همکاری اصحاب رسانه، متهم پرونده و وکلای ایشان دفاعیات انجام شد و به استماع رسید؛ تقاضای وکلا منجر به اعلام نظریه تکمیلی از جانب هیات کارشناسی ۵ نفره شد. در مورد اینکه دیوان عالی در مورد نوع قتل ایراداتی گرفته بود تحقیقات تکمیل می شود و امروز دادگاه به پایان رسید و ظرف یک هفته رای صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: ادله از جانب نماینده دادستانی، هیات قضایی و کارشناسان در محل جنایت دریافت و دفاعیات متهم و وکلای شان استماع شد و با بررسی زوایای قتل تلاش می نماییم یک فرآیند دادرسی عادلانه بر پایه موازین قانونی در مهلت مقرر داشته باشیم.
محمدی کشکولی در پاسخ به این سؤال که آیا سابقه مسئولیت نجفی در صدور رای نهایی تأثیر دارد؟ اظهار داشت: همه در مقابل قانون یکسان هستند، البته قانونگذار پیشبینی کرده و اگر فردی شرایطی داشته باشد با عنایت به آن و با عنایت به آثار اجتماعی فرد می تواند مانند سایر اقشار از شرایط تخفیف برخوردار شود؛ ازاین رو با عنایت به آثار اجتماعی رای صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کمانه کردن تاثیری در قتل داشته است و اینکه آیا پرونده دارای ابهاماتی است؟ اظهار داشت: وکلا حقوق دفاعی دارند و مواردی به ذهن شان می رسد و اینکه پرونده ابهام دارد در حد ادعاست؛ چون که نظریات خوبی از تشریح جسد و ادله جرم وجود دارد، ازاین رو زوایا و کیفیت قتل برای قضات روشن است و پس از بررسی دفاعیات طرفین و انجام مشاوره، رای صادر می شود
کشکولی در مورد درخواست یکی از کارشناسان پرونده در ارتباط با نبش قبر اظهار داشت: این کار ضرورتی ندارد.