در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

آذر: سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به چند پرونده در جلسه امروز دادگاه مطبوعات آگاهی داد.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، احمد مومنی راد در ارتباط با جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار نمود: مدیر مسئول سایت رکنا به بهتان افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی افزود: مدیر مسئول سایت حامیان ولایت به بهتان نشر مطالب خلاف واقع و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

مومنی راد اضافه کرد: مدیر مسئول پایگاه خبری عصر امروز به بهتان نشر مطالب خلاف واقع و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات درانتها اظهار داشت: به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.

منبع: