با رأی نمایندگان؛ دستگاه های اجرایی مکلف به واریز عوارض شهرداری ها درموعد مقرر شدند

آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را حداکثر تا آخر سال مالی واریز نمایند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با ۱۶۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
نمایندگان همین طور با ۱۵۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه کلیه دستگاه های اجرایی سوژه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده ۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها سوژه این قانون را همه ساله حداکثر تا آخر سال مالی به حساب شهرداری و دهیاری مربوط واریز نمایند.
ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.

منبع: