امیر علیرضا صباحی فرد: پدافند هوایی برای دفاع از کشور حد و مرزی برای خود قائل نیست

به گزارش آذر فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: نیروی پدافند هوایی ارتش با آمادگی کامل از آسمان مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست می کند و برای دفاع از کشور هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست.

به گزارش آذر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از منطقه پدافند هوایی غرب کشور (شهدای سوباشی) بازدید نمود.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان این منطقه پدافندی اظهار داشت: افتخار پدافند هوایی استفاده از تجهیزات بومی و نیروی انسانی آموزش دیده در داخل کشور است و امروز در هر نقطه از کشور که بازدید می نماییم شاهد حضور سامانه های دفاعی بومی هستیم که این عدم وابستگی و خود کفایی سبب ترس دشمنان است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی اضافه کرد: منطقه پدافند هوایی سوباشی یادآور حماسه آفرینی کارکنان پدافند هوایی است که با آگاهی راه دفاع از کشور را انتخاب و در این راه جان خویش را تقدیم دفاع از آرمان هایشان کردند.
امیر صباحی فرد خاطرنشان کرد: امروز آمادگی نیرو های مسلح سبب انفعال و سردرگمی دشمنان شده است و این آمادگی با تلاش و همت همه شما حاصل شده که سبب یاس و نامیدی دشمنان است.
وی تصریح کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش با آمادگی کامل از آسمان مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست می کند و برای دفاع از کشور هیچ حد و مرزی برای خود نمی شناسد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همینطور از سایت های راداری، موشکی و اماکن فرهنگی منطقه پدافند هوایی غرب کشور بازدید و آمادگی عملیاتی مواضع پدافندی این منطقه را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.