رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق: صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست به قاچاقچیان سیگنال مثبت می فرستد

به گزارش آذر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز با انتقاد از رویکرد صداوسیما به تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می فرستد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، احمد انارکی محمدی، درباره روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتهامات مطرح در برنامه ” متن حاشیه” سوم دی که از شبکه سه سیما پخش گردید، پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه رئیس مجلس تابحال مانع از تحقیق و تفحص از هیچ دستگاهی نشده، تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از آنچه در برنامه متن – حاشیه صداوسیما عنوان شده، اختصاص به تحقیق از یک ستاد خاص ندارد، بلکه فراگیری آن تفحص از ۲۰ و چند دستگاه و دامنه اش همچنان که در عنوان طرح آمده، مربوط به دلیلهای ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در همه دولت هاست.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد: بیان این مطلب که رئیس مجلس مانع از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، آدرس غلط است. رئیس مجلس به فاصله چند روز بعد از تصویب تحقیق و تفحص در جلسه علنی، اعضای هیئت را منصوب کردند و چندین بار تکمیل گزارش را پیگیری کردند. اساسا پروسه ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.
این نماینده مجلس اشاره کرد: گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این پروسه از طرف هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.
انارکی افزود: طرح اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و تکالیف جدیدی که قانون جدید به عهده دستگاه ها گذاشت، موجب شد تا تحقیق و تفحص با تامل بیشتری صورت گیرد.
بگفته وی، صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می فرستد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز افزود: گاهی طرح و تحقیق و تفحص پیش از نهایی شدن، به اهرم کنترلی دستگاه ها تبدیل و موجب اصلاحاتی در رفتار آنها می شود که این مساله از نگاه منتقدان پنهان مانده است. یقینا نباید مقابل دستگاه هایی که رفتار خودرا اصلاح و یا برای مقابله با قاچاق، تدابیر جدیدی اندیشیده اند، گزارش داد و پس این موارد در گزارش نهایی لحاظ می شود.

منبع: