کریمی در گزارش آذر: وعده های روحانی بابهانه تحریم ها پاک نمی گردد

به گزارش آذر عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: روحانی نباید از شرایط موجود و تحریم ها برای پاک کردن وعده هایی که به مردم داده است، استفاده نماید.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در خصوص اینکه وعده هایم به مردم در شرایط صلح بود نه جنگ، گفت: یکی از ایرادات دولت و شخص رئیس جمهور آن است که آنان هیچ توجهی به تحقق وعده های انتخاباتی خود ندارند.
وی افزود: یکی از وعده های رئیس جمهور آن بود که در ۱۰۰ روز عمده مشکلات مردم را حل می کند و گزارش آنرا می دهد اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه رئیس جمهور به وعده های دیگر خود هم عمل نکرد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اظهارات امروز رئیس جمهور به هیچ وجه قابل قبول نیست، اشاره کرد: درست است که کشور از لحاظ تحریم های خارجی تحت فشار است و اقتصاد کشور خصوصاً در عرصه بین المللی با محدودیت هایی روبه رو شده اما ما در خیلی از امور داخلی کشور هم گرفتار مشکلاتی هستیم که هیچ ارتباطی به تحریم ها ندارد.
کریمی بیان کرد: روحانی نباید از شرایط موجود و تحریم ها برای پاک کردن وعده هایی که به مردم داده است، استفاده نماید و بجای این اظهارات، باید پاسخگوی وعده هایی باشد که محقق نکرده است.
وی با اشاره به اینکه دولت روحانی در سال ۹۶ هم که تحریم نبودیم، کار خاصی انجام نداد، اظهار داشت: این دولت بی تدبیر و ناکارآمد است و رئیس جمهور نباید بی تدبیری های دولت خودرا به تحریم ها ربط دهد، چونکه این توجیهات برای مردم و همین طور صاحب نظران قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در شرایط موجود هم می تواند راهکارهایی را برای برون رفت کشور از مشکلات اتخاذ کند و مسئله حائز اهمیت دیگر این است که فاکتورهای اقتصادی هم نشان میدهد که صرفاً درصدی از مشکلات ما ناشی از تحریم هاست و همه مشکلات کشور مربوط به تحریم های خارجی نیست.
وی اظهار داشت: خیلی از دولتمردان با تصمیمات غیرکارشناسی خود، مشکلاتی را برای مردم خصوصاً در زمینه اقتصادی به وجود آورده اند که دولت باید پاسخگوی این بی تدبیری ها و ناکارآمدی های باشد.
کریمی تاکید کرد: امیدواریم رئیس جمهور با مردم صادق باشد و اگر نتوانسته به وعده های خود عمل کند، صادقانه به مردم بگوید که نتوانسته است این وعده ها را عملیاتی کند و بجای فرار از واقعیت، از مردم عذرخواهی کند.
وی با اشاره به اینکه همین طور رئیس جمهور باید امور کشور را به افراد شایسته و کاردان بسپارد، اشاره کرد: متأسفانه شاهدیم که بعضی از انتصابات در دولت روحانی صرفاً با رانت سیاسی انجام می شود و این انتصابات اشتباه موجب می شود که کارهای مردم روی زمین بماند و مشکلات آنان روز به روز بیشتر شود.

منبع: