دادستان کل کشور: در حوادث اخیر بازداشتی تبعه خارجی نداشتیم

آذر: دادستان کل کشور اظهار داشت که در حوادث آبان ماه از اتباع خارجی کسی بازداشت نشده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حجت الاسلام منتظری در حاشیه مراسم معارفه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا در اغتشاشات اخیر بازداشت تبعه خارجی داشته ایم یا خیر؟ اظهار داشت: خیر از اتباع خارجی بازداشتی نداشتیم.
وی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی گزارش شده اظهار داشت: گزارش های مختصری رسیده است اما خیلی جدی و مهم نبوده است. گزارش هایی رسیده است که در حال پیگیری است.

منبع: