سردار نقدی: آمریکا برای سربازانش تابوت سفارش دهد

به گزارش آذر معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران اظهار داشت: کاخ سفید یا همان امروز آغاز به برچیدن پایگاه های خود در منطقه کند یا به بازار برود و برای سربازانش تابوت سفارش دهد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در جمع مردم هویزه با اشاره به جنایت آمریکا در به شهادت رسیدن سپهبد قاسم سلیمانی اظهار نمود: کاخ سفید یا همین امروز آغاز به برچیدن پایگاه های خود در منطقه اسلامی می کند یا به بازار برود و برای سربازانش تابوت سفارش دهد. وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی نیز یا چمدان های خودرا می بندد و به کشورهای اروپایی، که از آنجا آمده بودند، برمی گردد یا منتظر ضرب شصت امت اسلام بماند، ما دوست نداریم خونریزی شود. خودشان انتخاب کنند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مساله فقط مساله دولت جمهوری اسلامی نیست، اشاره کرد: فکر نکنید این حوادث تنها برای ایران است، همه کشورهای اسلامی شامل لبنان پر از جوانانی است که شهادت طلب هستند.

منبع: