تصمیم گیری کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه تقسیم حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی

به گزارش آذر کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه تقسیم حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی تصمیم گیری کرد

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مدیرکل امور مجلس صداوسیما با بیان این خبر اظهار داشت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور درباره نحوه تقسیم درآمدهای مورد اشاره مخالفت و روش دیگری را تصویب کرد.

ابراهیم شکوری اضافه کرد: دولت در بند لام تبصره ۹ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، بدون نظرخواهی از صداوسیما، پیشنهاد تقسیم «مساوی» درآمدهای ناشی از پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی را عرضه کرده بود.

وی تصریح کرد: این در شرایطی است که طبق بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود تمهیدات قانونی این مورد را با «تفاهم» دو جانبه رسانه ملی و وزارت ورزش و جوانان فراهم آورد.

مدیرکل امور مجلس صداوسیما درباره مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق در این حوزه اظهار داشت: عصر امروز اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، به تقسیم این درآمدها به میزان ۷۰ درصد در اختیار صداوسیما و ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان، رای دادند تا این درآمد از راه وزارت ورزش و جوانان برای تقویت ورزش کشور و کمک به فدراسیون های مربوطه اختصاص داده شود.