عضو جامعه روحانیت مبارز: وحدت اصولگرایان و دوری شان از تنش در ترکیب مجلس نتیجه اثرگذار دارد

به گزارش آذر یک عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: اصولگرایان اگر برای رسیدن به وحدت همدل باشند، در انتخابات نتیجه مناسبی به دست می آید و طرفداران شان در روز رأی گیری اثرگذار خواهند بود.
حجت الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که پیشبینی وی از ترکیب مجلس آینده چیست، اظهار نمود: نمی توان از الان پیشبینی دقیقی از ترکیب مجلس آینده داشت اما امیدواریم مجلسی شکل بگیرد که از شایستگی بهتر و خصوصیت های انقلابی، دیانت، تجربه و آینده نگری و متانت بالاتری برخوردار باشد و نیروهای انقلابی در آن حاضر باشند.
وی با اشاره به اینکه نیاز است منشور اسلامی انتخابات برای فعالیت گروه های سیاسی تدوین شود، تصریح کرد: باید خط مشی گروه ها در آستانه انتخابات بگونه ای باشد که گرفتار تنش در فعالیتهای انتخاباتی نشویم و گروه ها برای رأی آوری یکدیگر را مورد تهاجم و حمله قرار ندهند. بعنوان یک اصولگرا و عضوی از جامعه روحانیت به نیروهای انقلابی هم پیشنهاد می کنم وحدت خویش را حفظ کنند و هیچ وقت تنشی میان آنان رخ ندهد.
این نماینده سابق مجلس افزود: اصولگرایان باید وحدت و همدلی خویش را حفظ کنند و از تفرقه پرهیز داشته باشند که اگر همین رویه را ادامه دهند می توانیم به نتیجه بخش بودن انتخابات امیدوار باشیم. البته سایر گروه های سیاسی که در قالب قانون اساسی عمل می کنند هم اساسا کار خویش را پیش می برند و به رقابت با ما مشغول خواهند بود.
عضو جامعه روحانیت مبارز با یادآوری اینکه اصولگرایان گروه های زیادی را شامل می شوند که همگی باید برای رسیدن به وحدت، همدلی و فهرست مشترک در انتخابات تلاش کنند، اظهار نمود: نمی خواهم درباره طیف های دیگر صحبت کنم و عملکرد آنان را به قضاوت بنشینم تا کدورتی ایجاد شود اما درباره جریان خودمان که اصولگرایی باشد، می گویم که اگر برای رسیدن به وحدت همدل باشند، در انتخابات نتیجه مناسبی به دست خواهد آمد چون که اصولگرایان طرفداران زیادی دارند که در روز رأی گیری پای صندوق ها خواهند آمد و اثرگذار خواهند بود.
رهبر در انتها با اشاره به برگزاری جلسات هم اندیشی میان جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا اظهار نمود: من به شخصه در آن جلسات حاضر نمی شوم اما با عنایت به گزارش هایی که به ما می رسد مشخص است که این جلسات روند خوبی را طی کرده و هدف ما که ایجاد وحدت است در این هم اندیشی ها به صورت جدی دنبال می شود.