پایگاه شهید نوژه همدان پیشرو در سرنگونی داعش

به گزارش آذر ایسنا/همدان معاون سیاسی، امنیتی استانداری همدان اظهار داشت:  تاریخ در مورد اقدامات شجاعانه و مقتدانه نیروی هوایی پایگاه نوژه در زمان مقتضی، دفع و از بین بردن شر داعش به اثبات خواهد رساند.
مصطفی آزادبخت شنبه ۱۹ بهمن در مراسم گرامیداشت نیروی هوایی پایگاه شهید نوژه همدان، با اشاره به اینکه اقدام نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ کمر رژیم طاغوت را شکست، تصریح کرد: ۱۹ بهمن روز آغاز اقتدار و اسلام خواهی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه اقدام نیروی هوایی انقلاب را تکمیل کرد، اضافه کرد: پس از انقلاب هم روحیه ایثار و شهادت طلبانه در میان نیروهای هوایی از بین نرفته و وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار همدان اظهار نمود: در آخرین تجاوز که دشمن ضد جمهوری اسلامی ایران داشت، عکس العمل سریع و قاطع نیروی هوایی و حمله به پایگاه نظامی استکبار جهانی برگ زرینی در کارنامه این نیرو ثبت نمود.
وی از نقش پررنگ نیروی هوایی در دفع شر داعش یاد کرد و اظهار داشت: تاریخ در مورد اقدامات شجاعانه و مقتدانه نیروی هوایی پایگاه نوژه در زمان مقتضی، دفع و از بین بردن شر داعش به اثبات خواهد رساند.