کدخدایی: انتخابات در آمریکا نمایش دموکراسی است

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اعتراف جان کری به حکومت یک درصدی دلارکراسی در آمریکا، اظهار داشت: انتخابات در آمریکا نمایش دموکراسی است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در صورتیکه ۶۰ درصد آمریکایی ها به انتخابات در کشورشان بی اعتماد هستند، مقامات رژیم متقلب و رو به افول آمریکا، با خیال سلطه و دخالت در امور دیگر ملت ها شب و روز می گذرانند!
وی اشاره کرد: وقتی جان کری نیز به حکومت یک درصدی دلارکراسی در آمریکا اعتراف می کند، انتخابات در آمریکا یعنی نمایش دموکراسی.
گفتنی است، کدخدایی در ادامه عکسی از یک نمودار را منتشر نمود که در آن میزان اعتماد مردم کشورهای مختلف به روند انتخاب در آن کشور را نشان داده است.
بر اساس این نمودار، آمریکا در جایگاه بیست و هفتمین کشور در بین کشورهای جهان با تنها ۴۰ درصد اعتماد عمومی قرار گرفته است.

منبع: