سخنگوی هیات رئیسه مجلس: برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس در آئین نامه داخلی پیشبینی نشده است

به گزارش آذر سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس به علت عدم پیشبینی در آئین نامه داخلی مجلس ممکن نیست.
اسدالله عباسی در گفت و گو با اشاره به طرح پیشنهاداتی در مورد برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدیو کنفرانس اظهار داشت: مجلس باید برمبنای بخشنامه داخلی اداره شود و در بخشنامه نیز چنین چیزی پیش بینی نشده است. ما نمی توانیم در این خصوص شیوه جدیدی را ایجاد نماییم برای اینکه تشکیل جلسات مجلس طبق بخشنامه باید با حضور نمایندگان و با رأی الکترونیکی باشد.
او همینطور با اشاره به پیشنهاد اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه ۹۹(بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بجای صحن علنی) نیز اظهار داشت: این پیشنهاد در مورد بودجه مطرح است اما مستلزم برگزاری جلسه علنی مجلس و رای گیری در این زمینه است.
عباسی اشاره کرد: هنوز هیات سه نفره هیات رییسه مجلس که برای حضور در ستاد مقابله با کرونا معرفی شده اند جمع بندی خودرا به هیات رییسه مجلس اعلام نکرده اند که ببینیم آیا تشکیل جلسات مجلس به صلاح هست یا خیر؟
امروز یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاری پیشنهاد داده بود که جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس اجرا شود.