پاپی زاده در گزارش آذر: اذن رهبری درباره بودجه۹۹ بهترین تصمیم بود

به گزارش آذر نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، اظهار داشت: بهترین مسیر و تصمیمی همین بود که با اذن مقام معظم رهبری، اصلاحات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، نهایی شد.
عباس پاپی زاده نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه بررسی لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: با عنایت به شرایط پیش آمده و اجبار بررسی لایحه بودجه سال آینده تا آخر اسفندماه سالجاری و کمبود زمان، بهترین مسیر این بود که با اذن مقام معظم رهبری اصلاحات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، نهایی شود. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نیاز دارد تا در شرایط موجود قانون بودجه سال آینده را به صورت نهایی در اختیار داشته باشد و عملیات های اجرایی را آغاز کند، اضافه کرد: دولت باید کمترین زمان تلف شده را داشته باشد و بتواند واکنش سریعی نسبت به مسائل رخ داده طی ماه های اخیر از خود نشان دهد. وی تصریح کرد: بررسی ها و اصلاحات لازم بر روی لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی انجام شده است.