شمخانی در بغداد یاد شهیدان سلیمانی و المهندس را گرامی داشت

به گزارش آذر دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در لحظات اولیه ورودش به عراق یاد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی داشت.
به گزارش آذر به نقل از مهر علی شمخانی که برای گفتگو با مقامات عراق به این کشور سفر کرده است، بعد از ورود به بغداد در صفحه شخصی اش درفضای مجازی نوشت: «با ورود به فرودگاه بغداد داغ برادرانم حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس سوزان تر شد و اشک امانم را برید.
جوشش مدام خون پاک این دو شهید عزیز و گرانقدر ضامن پیوند ناگسستنی دو ملت است.
ایران و العراق لایمکن الفراق»