وکیلی در گزارش آذر: دولت لایحه تنفس ۶ ماهه دیون بانکی کسب و کارها را عرضه نماید

آذر: عضو هیئت رئیسه مجلس از دولت خواست لایحه تنفس6 ماهه دیون کسب و کارهای خرد به بانک ها و شهرداری ها را به مجلس ارائه نماید.

محمدعلی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آرامش روانی جامعه اتمسفر مقابله با کروناست، اظهارداشت: این آرامش بوسیله توانمندسازی کسب و کارها و توجه به آینده مردم فراهم می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: شرایط کشور به شکلی است که خانه نشینی رمز مبارزه با کروناست؛ پس کسب و کارها گرفتار ضرر و زیان خواهند شد، بااینکه دولت توانایی جبران این ضرر و زیان ها را ندارد اما می تواند بوسیله سیاستگذاری های حاکمیتی به نفع مردم تصمیماتی را اتخاذ کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح این مساله اظهار داشت: مالیات بر درآمد کسب و کارها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. علاوه بر این سررسید بیمه تامین اجتماعی کارگران مشمول کسب و کارها باید مورد بازبینی قرار گیرد.
وکیلی اظهارداشت: در حوزه اجاره املاک مربوط به کسب و کارها باید تصمیماتی اتخاذ شود. وزارت راه و شهرسازی می تواند در امتداد تعدیل اجاره بها اقدام نماید.
وی اضافه کرد: دیونی که مردم به بانک ها و شهرداری ها دارند باید با مجوز مجلس در دوره شش ماهه فریز شود. مردم مخصوصاً کسب و کارهای خود که به بانک ها و شهرداری ها بدهی دارند تحت فشار می باشند. دولت می تواند در چارچوب لایحه ای از مجلس تقاضا کند که به مدت ۶ ماه اجازه تنفس برخی وام های بانکی داده شود. می توان با این اقدامات آرامش نسبی را برای کسب و کارها فراهم نمود.

منبع: