محمدرضا خاتمی به ویروس کرونا مبتلا شد

آذر: محمدرضا خاتمی به سبب مبتلا شدن به ویروس کرونا، در بیمارستان بستری شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، محمدرضا خاتمی، عضو حزب اتحاد ملت و نماینده مجلس ششم، به سبب مبتلاشدن به ویروس کرونا برای مداوا در بیمارستان بستری شده است.

منبع: