تابش ؛ جلسه مجازی مجلس انجام شد

به گزارش آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد نمایندگان مجلس در جلسه مجازی برای پیش پرداخت چند ماهه یارانه نقدی و معیشتی به مردم اطلاع داد.
محمد رضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر درباب جزئیات تشکیل جلسه امروز مجلس به صورت مجازی اظهار داشت: درجلسه امروز مجلس که به صورت مجازی باحضور حدود ۱۳۰ نماینده و به ریاست لاریجانی برگزار شد، رئیس مجلس درباب علت عدم تشکیل جلسه علنی مجلس با حضور وزیر بهداشت ودرمان جهت بررسی اقدامات این وزارتخانه در مقابله باکرونا توضیحاتی ارائه داد. نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: لاریجانی، علت عدم برگزاری جلسه علنی را نامه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی برلزوم تاخیر دوهفته ای در برگزاری جلسات علنی مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که نخستین جلسه علنی مجلس درسال جاری ظرف ۱۰ روز آینده بافاصله گذاری مناسب و در محل صحن و با استفاده از جایگاه تماشاچیان انجام می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این نشست نمایندگان به طرح دیدگاه ها و نظرات خویش درباب مغایرت قانونی برگزاری جلسات به صورت مجازی، پیشنهاد فراخوان پویش خیرین برای پشتیبانی از لطمه دیدگان بیماری کرونا، پیش پرداخت چند ماهه یارانه به مردم، تعمیم مرخصی زندانیان به متهمینی که در زندان هستند و هنوز حکم محکومیت نگرفته اند، ضرورت حضور پررنگ تر مجلس در موضوع کرونا، اعمال مقررات و محدودیت ها در استانها متناسب با سیر پیشرفت بیماری، انتقاد به رد قبول کمک های بین المللی باتوجه به کمبود تجهیزات پزشکی و تقلیل منابع مالی متاثر از تحریم ها و تاثیرات بیماری کرونا، ارائه راهکار تامین منابع لازم توسط افراد و گروه هایی که با اظهارات خویش سطح مطالبات را می افزایند، پرداختند. تابش همین طور اظهار نمود: رئیس مجلس در این نشست گفت «در ستاد ملی مقابله با کرونا تمهیداتی برای جبران خسارات لطمه دیدگان از کرونا اندیشیده شده همچون اعطای وام ارزان قیمت برای واحدهای خرد. البته به در هم تنیدگی و پیچیدگی موضوعات باید توجه داشت و باتوجه به کمبود منابع تصمیمات سنجیده و قابل اجرا اتخاذ نمود. تردیدی نیست که باید برای لطمه دیدگان از کرونا تمهیداتی اندیشید بنا بر این کمیته اقتصادی به موازات کمیته بهداشتی در ستادملی مقابله باکرونا تشکیل شده است که این موضوعات را پی می گیرد» وی افزود: علاوه بر این رئیس کمیسیون ویژه حمایت ازتولید ملی اعلام کرد؛ این کمیسیون چندین جلسه جهت بررسی راهکارهای مهار تبعات سوء اقتصادی این بیماری به صورت مجازی برگزار کرده است. و لازم است نهادها وبنیاد هائی از قبیل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در جبران خسارت ها به کمک دولت بشتابند. تابش با اشاره به بررسی راهکارهای تحقق شعارسال، جهش تولید در جلسه مجازی مجلس اظهار داشت: بررسی هایی دربخش های مختلف اقتصادی انجام پذیرفته که عمدتاً مبتنی به افزایش رشداقتصادی است که گزارش آن تا هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد واگر نیازی به قانونگذاری بود، طرح آن تهیه خواهد گردید. عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: درانتها اسامی غایبین در جلسه مجازی قرائت گردید. وی افزود: برگزاری جلسات مجلس در فضای مجازی محمل قانونی ندارد و لزوم دارد هر چه زودتر جلسه علنی در محل فعلی مجلس با فاصله گذاری مناسب انجام و به اصلاح بخشنامه مبادرت شود تا بتوانیم در مواقع اضطراری جلسات را در محل دیگر و یا در فضای مجازی و با رای گیری به روشی که در قانون پیش بینی می شود، انجام دهیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتظار مردم از مجلس که رکن رکین قانونگذاری است را عمل به قانون دانست و تاید کرد: متاسفانه مدتهاست قانون و قانونگرایی در اتخاذ تصمیمات به حاشیه رانده شده و مجلس در ذیل امور قرار گرفته است. در راس امور قرارگرفتن مجلس منوط به ترویج قانون وقانونگرایی در کشور و رفتار و اظهارنظرات سنجیده نمایندگان است تا خانه ملت اعتبارخویش را باز یابد و محل اتکای مردم در همه حوادث و رویدادها باشد.