عمویی : جهش تولید می تواند دشمنان را ناامید کند

به گزارش آذر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: با تحقق شعار سال و مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی و اشتغال می توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان بایستیم و آنها را ناامید نماییم.
ابوالفضل عمویی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال ۹۹ تصریح کرد: جهش تولید در جهت شعار سال قبل یعنی رونق تولید است که یک هدف بزرگ را در اقتصاد ملی ما فعال می کند و سبب می شود که خیلی از مشکلات برطرف شود. وی ادامه داد: با فعال شدن واحدهای تولیدی در سرتاسر کشور بحث اشتغال و امنیت اقتصادی که در سال های گذشته بسیار ما را با مشکل روبرو کرده است، مورد توجه قرار گرفته و اهتمام هرچه بیشتر به تحقق شعار سال می تواند مشکلات را برطرف کند. منتخب مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه طرح این شعار نشان دهنده اهتمام رهبر معظم انقلاب به رفع مشکلات کشور است، اظهار داشت: شعار سال کمک می نماید همه ظرفیت ها و توانمندی هایی که وجود دارد هم جهت شده و در یک راستا و به سمت هدفی مشخص قرار بگیرد. عمویی اضافه کرد: امیدواریم امسال توجهات مردم به مسؤلان در یک راستا به سمت جهش در تولید باشد که در این شرایط می توانیم امیدوار باشیم اقتصاد کشور پویا و قوی خواهد شد. وی ادامه داد: با تحقق شعار سال و مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی معیشتی و اشتغال می توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان که در سال های گذشته بیشتر از قبل هم شده است، بایستیم و آنها را ناامید نماییم. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه با جهش تولید می توانیم با قدرت در مقابل زیاده خواهی های نیروهای خارجی بایستیم، اظهار داشت: اگر این شعار به صورت کامل پیگیری و محقق شود دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهیم گذاشت.