میرتاج الدینی : طرح ملی مسکن انقلاب را در مجلس یازدهم کلید می زنم

به گزارش آذر منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم اظهار داشت: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسکن انقلاب آماده کرده ام تا خانه اولی ها و کسانی که در حاشیه شهرها سکونت می کنند از این طریق بتوانند خانه دار شوند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت های مجلس یازدهم، تصریح کرد: مشکل اقتصادی مردم مساله ای کتمان ناپذیر است و بر این اساس مجلس یازدهم باید برنامه هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش قدرت خرید آنان داشته باشد.
منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای حل مشکل مسکن، تصریح کرد: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسکن انقلاب آماده کرده ام تا خانه اولی ها، کسانی که در حاشیه شهرها سکونت می کنند و همینطور کسانی که خانه هایشان فرسوده است، از این طریق بتوانند خانه دار شده و یا آنکه خانه های خویش را بازسازی کنند.
میرتاج الدینی بیان نمود: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی هم یکی از اولویت های اصلی کشور است که نمایندگان مجلس یازدهم باید برای حل آن چاره اندیشی کرده و برنامه داشته باشند.

منبع: