دریادار سیاری: نیروهای مسلح در خط مقدم تحقق شعار سال هستند

به گزارش آذر معاون هماهنگ کننده ارتش، با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: نیروهای مسلح در خط مقدم تحقق شعار جهش تولید هستند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، با اشاره به نامگذاری سال جهش تولید از جانب رهبر معظم انقلاب در مورد تحقق شعار سال، اظهار داشت: معتقدم در تمام سال هایی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند، نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای این شعارها همیشه پیشگام بوده است؛ مثلاً سال ۹۸ که سال رونق تولید بود شاهد فعالیتهای چشمگیر نیروهای مسلح در این مورد بودیم.
وی اضافه کرد: از پیروزی انقلاب تابحال همه در حال تولید هستیم؛ به همین جهت در بحث تأمین نیازمندی های دفاعی در منطقه امروز دست احتیاج به سوی دیگران دراز نمی نماییم چونکه نیازمندی های دفاعی خویش را تولید کرده ایم.
معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار نمود: پارسال که سال رونق تولید نامگذاری شده بود ما در خط اول تولید بودیم و واقعاً در صنایع سازنده بخصوص وزارت دفاع و در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروها در ارتش و دیگر نیروهای مسلح به خوبی پیش رفته ایم. اساسا بدانید امسال که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است باز هم خط مقدم در تولید و پیشرو در این جبهه حتما نیروهای مسلح هستند.
امیر سیاری خاطرنشان کرد: ما حتما در سال ۹۹ می توانیم دستاوردهای جدیدی را در نیروهای مسلح و ارتش رونمایی نماییم که نشان دهد در سال جدید که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، اقدامات ارزشمندی انجام می شود و این سیاست و این خط مشی را دنبال می نماییم.